NEWSLETTER SIGN-UP
Follow this linkSOCIAL MEDIA:

 Facebook

 Instagram

 TwitterDE STØTTER OS - TAK!

 


 


 

 

 

 

Other supporters >

Montmartre reddet

(English below) 

København, 28. september 2020

Jazzhus Montmartre reddet i fire år
 
Den legendariske jazzklub er i sidste øjeblik reddet af store private og offentlige donationer, der sikrer Montmartres drift frem til 1/1 2025.
 
Montmartres bestyrelse besluttede for nogle uger siden at lukke med udgangen af november 2020 og opsagde personale og lejemål.
Baggrunden for beslutningen var, at Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik afslog at følge Københavns Kommunes indstilling om at gøre Montmartre til regionalt spillested med støtte fra både stat og kommune. Hertil kom, at Montmartre er meget hårdt ramt af coronakrisen.
 
I de forløbne uger har vi modtaget mange henvendelser om støtte, og efter afslutningen af en række drøftelser kan Montmartre genåbne huset allerede i begyndelsen af november med fuldt program resten af året og de næste fire år.
 
Bestyrelsen har på denne baggrund i dag indgået aftale med den hidtidige direktør, Jonas Dyrved, og den hidtidige kunstneriske chef, Jan Lundgren, om at fortsætte. Endvidere har udlejer accepteret at fortsætte lejemålet af de historiske lokaler på uændrede vilkår.
 
Den langsigtede løsning er skabt ved to donationer. Københavns Kommune har bevilget 1 mio. kr. årligt i fire år fra 1/1 2021.
Montmartre har endvidere modtaget tilsagn om en årlig donation i de næste fire år, der sammen med Københavns Kommunes bevilling sikrer Montmartres fortsatte drift. Gavegiveren ønsker at være anonym.
 
Montmartres aktuelle økonomiske problemer er yderligere blevet sikret gennem betydelige donationer fra Københavns Kommunes coronapulje, Augustinus Fonden og Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond. Disse donationer har muliggjort betaling af al udestående gæld samt genåbning af Jazzhuset allerede fra november.
 
I anledning af Montmartres redning udtaler formand for bestyrelsen, Michael Christiansen:
 
”Ti års bestræbelser på at skabe en mere langsigtet løsning for driften af Montmartre er nu lykkedes. Vi skylder stor tak til den gruppe af mennesker og institutioner, der har gjort dette muligt.
Montmartre er og har i mange år været Danmarks nationalscene for jazzen. Bygget på traditionerne fra guldalderen i 1950’erne og 60’erne med de mange danske og amerikanske legender i de små lokaler i St. Regnegade.
I disse lokaler har de bedste spillet, og det vil de også gøre i fremtiden, danske såvel som udenlandske. Den økonomiske redningsplan sikrer huset en styrket placering, både når det gælder de store traditionelle koncerter med jazzens nulevende legender og med talenter på vej”.
 
Københavns Kulturborgmester, Franciska Rosenkilde, udtaler:
 
”Jazzhus Montmartre er et ikonisk spillested med stor betydning for den københavnske livescene og kulturliv. Derfor er jeg meget glad for, at et enigt Kultur-og Fritidsudvalg har sikret Montmartre driftsstøtte de næste fire år samt akut coronastøtte her og nu”.

For yderligere information: 

Bestyrelsesformand, Michael Christiansen, mail: mic.christiansen@gmail.com.

Adm. direktør, Jonas Dyrved, mail: jonas@jazzhusmontmartre.dk.


____________________

Jazzhus Montmartre saved for four more years
 
Copenhagen’s legendary jazz venue, Jazzhus Montmartre has been saved last minute by the Copenhagen City Council in combination with a large donation from an anonymous private donor making it possible to continue until January 1st, 2025.

The board of Montmartre decided a few weeks ago to close the club and had to serve notice to staff and premises.
 
The background was that the Danish State's Art Council had turned down an application for state funding to Montmartre as a regional venue for the next four years, despite support and a recommendation to this role from the Copenhagen City Council.

On top of that the coronavirus limitations have meant a large deficit built up over the past months, and together made it impossible to see a sustainable future for the club.

However, the sad news made a lot of people come forward with support. In particular one private donor, that wanted to step in and save the club. The substantial donation is ongoing for four years, and is given on the condition of anonymity.

The City Council has also decided to grant Montmartre special coronavirus support, and on this basis Montmartre’s board met this morning and decided to re-open the club in November.

The board has re-employed the CEO, Jonas Dyrved, and the artistic director, Jan Lundgren, and has called back the termination of rental of the premises.

This new long-term sustainable solution is made possible in part by the donation from the Copenhagen City Council of 1 million DKK annually for four years, and in part by the private donation.

But there have also been extraordinary contributions from “Augustinus Fonden” and “Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond”.

The donations make it possible to repay all debt, survive long term, and thus reopen in November.

Montmartre’s chairman, Michael Christiansen, says:

“Ten years of hard work to create a more sustainable solution for Montmartre has finally succeeded. We owe our deepest gratitude to a group of people and institutions, who is now making the reopening possible against all odds. Montmartre has for decades been the Danish national scene for jazz. Built on proud traditions going back to the golden age in the 1950s and 60s with many legends playing the intimate club. This rescue plan will secure an even stronger presence, both with regards to attracting the very best from the world elite to the intimate venue, but also finding and developing a lot of new talents”. 

 
Copenhagen’s mayor for cultural affairs, Franciska Rosenkilde, says:
 
”Jazzhus Montmartre is an iconic venue of great importance for the arts and live music community in Copenhagen. I am very happy that an undivided Cultural Committee in Copenhagen has now secured support for Montmartre for the next four years, and on top of that also extraordinary support due to the coronavirus to overcome the crisis”.

 

ENDS


↑ Back to Top