NEWSLETTER SIGN-UP
Your email: 

 


SOCIAL MEDIA:

 Facebook

 Instagram

 TwitterDE STØTTER OS - TAK!

 

 

Nordeafonden

Augustinus Fonden

Oticon Fonden

AP Møller Fonden

 

 

Other supporters >

21-23Mar
Premium
Thursday-Saturday, March 21-23 at 20.00 (8 PM)

Carsten Dahl Trinity

“Premium” is Montmartre’s series of rare intimate concerts with jazz giants that you cannot normally meet on small intimate stages. These concerts are priced above the normal tickets to cover costs and travel for these heavy-weights.
Carsten Dahl (Piano / DK)Nils Bosse Davidsen (Bass / DK)Stefan Pasborg (Drums / DK)

Carsten, Nils and Stefan are reaching out for the essence of interplay and improvisation through well-known standard songs, that invites the three musicians into a field of innovation as playing composers and composing players.

"This constellation is my favourite one. It’s like one big contemplative collective breath of air, where the horizontal and vertical understanding between us, become one. A seldom experience in music in fact and an inquestionable obligation to serve the universal language of music to the audiens. Being a complete trinity in music" – Carsten Dahl.

Carsten, Nils og Stefan skaber sammen essensen af ​​interplay og improvisation gennem de berømte velkendte amerikanske standardsange. Der opstår et kraftfelt imellem de tre musikere af nyskabende interaktion via deres tilgang som spillende komponister og/eller komponerende musikere.

"Denne konstellation er min favorit. Den er som een stor kontemplativ kollektiv vejrtrækning, hvor den horisontale og vertikale forståelse imellem os bliver eet samlet åndedrag. En sjælden oplevelse i musik faktisk og en ubestridelig forpligtelse til at betjene det universelle sprog i musikken. At være en fuldstændig treenighed sammen i musikken" - Carsten Dahl.

↑ Back to Top