NEWSLETTER SIGN-UP
Follow this linkSOCIAL MEDIA:

 Facebook

 InstagramDE STØTTER OS - TAK!

 


 


 

 

 

 

Other supporters >

27Feb
Monten
Sunday, February 27 at 19.30 (7:30 PM)

Human Being Human

Esben Tjalve (Piano / DK)Torben Bjørnskov (Bass / DK)Frederik Bülow (Drums / DK)

In Human Being Human, the musicians gather around music that explores and challenges the acoustic jazz trio. With elements of electronica, the trio's sound universe and possibilities are expanded, which normally only can be performed by much larger ensembles. The trio's compositional basis is to create musical platforms where the music can unfold with equal parts of improvisation, grooves and ambience. The music will therefore take you on a journey from cinematic landscapes to the intense chaos of the big city, and there will be equal parts of inspiration from Johan Sebastian Bach to the soul jazz of the 1970s.

Human Being Human as a trio has a lot to offer due to the musicians' very different backgrounds. Torben Bjørnskov has deep roots in Nordic melancholy, but also in jazz, thanks to a long collaboration with American and English musicians. Esben Tjalve has worked for a number of years in the London music scene, and Frederik Bülow has strong ties to the new wave of Jazz Tronica and Odd meters-based music.

The trio's music makes a strong voice in our time, and behind every single composition many cultural, philosophical and spiritual thoughts are waiting to be discovered. So come by Montmartre and join the exploration of the deep sound universe of Human Being Human.

I Human Being Human samles musikerne om musik, der udforsker og udfordrer den akustiske jazz-trio. Med elementer af electronica udvides trioens lydunivers og muligheder, som ellers kun langt større ensembler kan udføre. Trioens kompositoriske grundlag er at skabe musikalske platforme, hvor musikken kan udfolde sig med lige dele improvisation, grooves og stemninger. Musikken tager dig derfor med på en rejse lige fra filmiske landskaber til storbyens intense kaos, og der hersker lige dele inspiration fra Johan Sebastian Bach til 1970’ernes souljazz.

Human Being Human har som trio meget at byde på i kraft af musikernes vidt forskellige baggrunde. Torben Bjørnskov har dybe rødder i den nordiske melankoli, men også i jazzen, i kraft af et langt samarbejde med amerikanske og engelske musikere. Esben Tjalve har arbejdet en årrække i det londonske musikliv, og Frederik Bülow har stærke bånd til den nye bølge af jazz-tronica og odd meters-funderet musik.

Trioens musik udgør en stærk stemme i tiden, og bag hver enkel komposition ligger mange kulturelle, filosofiske og spirituelle tanker og venter på at blive opdaget. Så kom forbi Montmartre, og vær med til at udforske det dybe lydunivers i Human Being Human.

↑ Back to Top