NEWSLETTER SIGN-UP
Your email: 

 


SOCIAL MEDIA:

 Facebook

 Instagram

 TwitterDE STØTTER OS - TAK!

 

 

Nordeafonden

Augustinus Fonden

Oticon Fonden

AP Møller Fonden

 

 

Other supporters >

3Jun
Monday, June 3 at 18.00 (6 PM)

MGK: Musik På Vej - Part II

Laurits Malmquist (Bass / DK)Theiss Nemborg (Drums / DK)Jeff Zake Wagner (Guitar / DK)Oliver Skou-Due (Piano / DK)Isak Schiødt (Tenor Sax / DK)Malthe Kaptajn (Trumpet / DK)Lukas Loeb (Contrabass / DK)William Spanggaard Nielsen (Drums / DK)Benjamin Rasmussen (Guitar / DK)Mingus Runge (Drums / DK)Daniel Mølgaard (Saxophone / DK)Theiss Nemborg (Drums / DK)Konrad Tosti (Trumpet / DK)Jakob Viner (Trombone / DK)Óliver Bernburg (Bass & Synth / DK)

The graduation projects that you can hear this evening is the culmination of 4 years artistic / musical curiosity. The 4 musicians Daniel, Oliver, Theis and Jeff have been working intensely with investigations of composition, expressions and technical skills and are now ready to light up Montmartre for their final MGK concert.

Line-up: Jeff Wagner Trio 2.0 Jeff and his two friends Laurits and Theis will with this trio interpret the songs that Jeff has been written on his guitar for the past year. An insight into an honest universe where the audience share the happiness of being curious. A picture is painted across time and space, but with a focus on the core.

Oliver Skou-Due One Bird, Four Cats consists of five young guys in the age of 18 to 20 years old. Here, the the frame that shapes the music seeks to experiment with genres through a mix of compositions and improvisation. All the compositions are written by Oliver, who in collaboration with the group, has created a line of single songs which together creates a sense of whole.

Daniel Mølgaard Daniel Mølgaard is a 20 year old saxophonist who primarily comes from the world of pop and funk. Daniel has a composed universe that is defined by his experiences as a young musician in Copenhagen, both musically but also personally. When you are a young musician, it is important to experiment and play a lot and especially this is felt in Daniels compositions. His music plays with the sound of rock, jazz, hip hop, soul and pop. You can expect a concert where you enter a journey into Daniels mind where you will find a lot of expressions and where you get a taste of a lot fo different genres.

Theiss Nemborg Theiss’ compositions will have their focal point in the fine melodies and off-beat bars. Here, there has been worked on composing music that expresses Theis' memories and experiences from the past year.

Come!

Afgangs-projekterne som man kan hører denne aften er kulminationen på 4 års kunstnerisk/musikalsk nysgerrighed. De 4 rytmiske musikere Daniel, Oliver Theiss og Jeff har arbejdet intenst med undersøgelser af komposition, udtryk og teknisk håndværk, og nu er de klar til et sætte fut i montmartre til deres allersidste MGK koncert.

Line-up: Jeff Wagner Trio 2.0 Jeff og hans to venner Laurits og Theiss, vil med denne trio formidle de sange Jeff i årets løb har skrevet på sin guitar. Et nøgtern indblik i et ærligt univers, hvor publikum med bandet deler glæden ved at være nysgerrig. Et billede der males på tværs af tid og sted, men med fokus på kernen.

Oliver Skou-Due One Bird, Four Cats består af fem unge drenge i alderen 18 til 20 år. Her er rammen for musikken en stræben efter at eksperimentere med genre gennem en blanding af det kompositoriske og det improvisatoriske. Alle kompositionerne er skrevet af Oliver, som i samarbejde med gruppen har skabt en række enkeltstående numre, der til sammen skaber en helhedsoplevelse.

Daniel Mølgaard Daniel Mølgaard er en saxofonist på 20 år, som primært kommer fra poppen og funkens verden. Daniel Mølgaard har et kompositorisk univers der defineres af hans oplevelser gennem sin tid som ung musiker i København både musisk men også personligt. Når man er en ung musiker er det vigtigt at få leget en masse, og det mærkes også i Daniels kompositioner. Hans musik går ind og leger med både rocken, jazzen, hip hoppen, soulen og poppens lyd. Man kan forvente en koncert hvor man kommer på en rejse ind i Daniels hoved hvor man finder mange indtryk og får smagt på en masse forskellelige genrer.

Theiss Nemborg Theiss’ kompositioner kommer til at tage udgangspunkt i fine melodier og skæve taktarter. Der er her arbejdet med at komponere musik som udtrykker Theiss’ minder og oplevelser fra det seneste års tid.

Kom!

↑ Back to Top